Det vanliga fodret som gör kaniner sjuka

Felutfodring är idag en av de absolut vanligaste anledningarna till att våra sällskapskaniner blir sjuka och behöver veterinärvård. Lär dig vad du ska undvika att ge kaninen som foder.

Text: Emma Almquist. Foto: CC Pixabay

Felutfodring är idag en av de absolut vanligaste anledningarna till att våra sällskapskaniner blir sjuka och behöver veterinärvård. En av bovarna i dramat är den vanliga gnagarblandningen som ges som foder till många kaniner. Den är allt för fet, söt och gör att kaninerna hoppar över nyttiga bitar.

Sedan 2015 är detta faktum bekräftat i en forskningsstudie, men det är sedan tidigare känt av veterinärer och liknande forskningsresultat. Blandfoder är godis, inte foder.

 

Forskningsstudien

De ohälsosamma effekterna av att ge blandfoder (även kallat müsli eller gnagarblandning) är vetenskapligt dokumenterade av The Royal School of Veterinary Studies i samarbete med Burgess. Slutsatsen blev att kaniner som får gnagarblandning drabbas av minst tre allvarliga hälsoproblem.

Övervikt

Kaninerna som åt blandfoder blev snabbt överviktiga. Övervikt hos kanin är ett stort problem, då tjocka kaniner får många sekundärsjukdomar så som mag-tarmproblem, risk för ben- och ledskador, trycksår, flugangrepp, smärta, stelhet med mera.

 

Dålig tarmhälsa

Tarmfunktionen hos kaninerna försämrades. Intag av foder med mycket stärkelse och socker kan leda till stor bakterietillväxt och obalans i tarmfloran. Gnagarblandningar innehåller mycket stärkelse och ibland även socker. Forskarna fann att kaniner som åt blandfoder fick färre, mindre och mörkare avföringskulor. Det tyder på dålig mobilitet (rörelse) i tarmen. Låg mobilitet i tarmen blir lätt livshotande för kaniner.

 

 

Tandproblem

Studien visade också att gnagarblandningen leder till tandproblem. Båda grupperna som åt gnagarblandning fick inom loppet av testperioden krökta tänder och överväxt av tandrötter. Tandproblem blir snabbt allvarliga och smärtsamma eftersom kaninens tänder växer fort.

Forskarna avslutar med att säga att blandfoder helt enkelt inte kan rekommenderas till kaniner.

 

 

Rätt foder istället

För att kaninen ska må så bra som möjligt ska dess kost bestå till 80 – 90 % av hö som kan kompletteras med bladgrönt och en matsked pellets per kilo kaninen väger.

Nyckelord:

Källförteckning

Vidare populärvetenskaplig läsning
Evedensia. http://www.evidensia.se/ovriga-sallskapsdjur/tandproblem-hos-kanin
Fågelkliniken. http://www.fagelkliniken.se/djurslag/kanin
Mälarens smådjursklinik, 2015. http://www.malarensmadjur.se/Skoetsel.htm

Vidare vetenskaplig läsning
Clauss, Marcus. 2012. Clinical Technique: Feeding Hay to Rabbits and Rodents. Journal of Exotic Pet Medicine. 21: 80-86.
Meredith, A.L., Prebble, J.L., Shaw, D.J. 2015. Impact of diet on incisor growth and attrition and the development of dental disease in pet rabbits. The Journal of small animal practice. 56: 377-82.
Prebble, Jennifer L. ; Langford, Fritha M. ; Shaw, Darren J. ; Meredith, Anna L. 2015. The effect of four different feeding regimes on rabbit behaviour. Applied Animal Behaviour Science. 169: 86.

Om författaren

Emma Almquist är etolog, vilket betyder att hon har akademisk utbildadning i djurens beteende och orsakerna till det. Efter sin kandidatexamen från Sveriges Lantbruksuniversitet har hon gått flera masterkurser och privata fortbildningar.

Länkar

Tips på fler artiklar