Gömställen för fisk

Lär dig om forskning som visar att fiskar arbetar hårt för tillgång till gömställen och dessutom mår de mycket bättre. Men, spelar det någon roll om gömstället är en äkta levande växt, eller kan det lika gärna vara en växt av plast? Få svaret här!

Text: Emma Almquist. Foto: CC Pixabay

Fiskar är ett av våra absolut vanligaste husdjur, ändå vet vi ganska lite om deras välfärd. Vikten av gömställen är tydlig för många däggdjursarter, men visst är vi inte direkt förvånade över att det samma verkar gälla våra fiskar?

 

Berikning är tillägg i fiskens miljö som låter den utföra naturliga beteenden. En viktig typ av berikning för de flesta sorters fiskar är olika typer av gömställen. De spenderar gärna tid där och forskning visar att de blir mindre stressade om de har tillgång till gömställe. Man kan tro att fiskar bara skulle behöva gömställen när de känner sig hotade av en rovfisk men så är inte fallet. Oavsett om de någonsin sett en rovfisk eller ej så mår de bättre av att kunna gömma sig.

 

 

Inne bland växtlighet är det vanligaste gömstället för de flesta fiskar. Man kan dock fråga sig vad som är bäst: riktiga växter eller plastväxter? Faktum är att en studie har visat att guldfiskar inte verkar anse att det är någon skillnad mellan plast och den riktiga varan när det kommer till trevliga platser att vara. Det här har forskarna testat genom att låta fiskarna anstränga sig för att komma åt olika typer av växter, varav vissa av plast. Fiskarna fick simma genom olika strömmar. Hur mycket ström de var villiga att simma mot för att nå växten visade hur mycket de ville dit. Det visade sig att de var villiga att simma mot lika kraftig ström för tillgång till plastväxter som riktiga växter.

 

 

Vad betyder det här för oss? Jo, att vi med gott samvete kan använda i alla fall en del plastväxter till våra guldfiskar - och sannolikt även till liknande arter. Kom ihåg att fiskar med gömställen är mindre stressade, och det i sin tur leder till färre sjukdomar. Bättre för dem, lättare skötsel för dig. Perfekt!

Nyckelord: ,

Källförteckning

Kistler, C., Hegglin, D., Würbel, H., & König, B. (2011). Preference for structured environment in zebrafish (Danio rerio) and checker barbs (Puntius oligolepis). Applied animal behaviour science, 135(4), 318-327.
Millidine, K. J., Armstrong, J. D., & Metcalfe, N. B. (2006). Presence of shelter reduces maintenance metabolism of juvenile salmon. Functional Ecology, 20(5), 839-845.7
Sullivan, M., Lawrence, C., & Blache, D. (2016). Why did the fish cross the tank? Objectively measuring the value of enrichment for captive fish. Applied Animal Behaviour Science, 174, 181-188.

Om författaren

Emma Almquist är medlem i Sveriges Akademiska Etologer. Sin etologiutbildning har hon fått vid Sveriges Lantbruksuniversitet. 2017 påbörjar hon en utbildning i kognition; djurs lärande, tänkande och informationsupptag. Vid sidan av universitetsutbild

Länkar

Tips på fler artiklar