Vad säger lagen om akvariefiskar?

Vad säger lagen om akvariefiskar?

I Sverige har vi en väl utvecklad djurskyddslag som reglerar vad vi får och inte får göra med våra sällskapsdjur samt hur de ska hållas för att må bra. Lagen beskriver allt ifrån hur stort utrymme djuren måsten ha till hur djurets levnadsmiljö ska se ut. I det svenska jordbruksverkets föreskrifter (L80) går det att läsa om hur dessa regler och riktlinjer ser ut. I denna artikel kan du läsa om de mest grundläggande bestämmelserna kring våra akvariefiskar.

Gömställen för fisk

Gömställen för fisk

Lär dig om forskning som visar att fiskar arbetar hårt för tillgång till gömställen och dessutom mår de mycket bättre. Men, spelar det någon roll om gömstället är en äkta levande växt, eller kan det lika gärna vara en växt av plast? Få svaret här!